Torino
mole

Mole Antonelliana
notte torino

Torino Notte
san carlo

Piazza S. Carlo
panorami torino

Panorami
sindone

Sindone
luci d'artista

Luci d'Artista
fiume po

Fiume Po
chiesa san lorenzo

Chiesa San Lorenzo
luoghi olimpici

Luoghi olimpici
metropolitana

Metropolitana